THANKS TO...

此時此刻...還有今後也和我永遠的
站在一起,望著相同的方向的各位
送上我的第二份禮物
開始...那嶄新的日子

                  H.S
                                          2007.8


來源:星人
翻譯:打糕@shinhwachina
轉載請註明

    全站熱搜

    Scomet 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()